2018/2019 - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

HISTORIA
  Koniec nauki - wakacje!
W dniu poprzedzającym koniec zajęć edukacyjnych (18 czerwca, we wtorek) w roku szkolnym 2018/2019  w GOK-u w Łużnej odbyła się uroczysta akademia zakończenia nauki i pożegnania po raz ostatni  III klas gimnazjalnych i po raz pierwszy od 20 lat  klas VIII.  W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia edukacyjne i wzorowe sprawowanie oraz goście. Klasy trzecie przygotowały część artystyczną z poezją, piosenkami, okraszoną filmem z humorystycznymi scenkami z zajęć lekcyjnych.
    Absolwenci klas VIII  wręczyli na ręce p. dyrektor na pamiątkę dwa  tabla ze swoimi fotografiami. Następnie zaproszonym rodzicom zostały wręczone przez p. dyrektor Monikę Skrobot listy gratulacyjne, a uczniom nagrody książkowe i  dyplomy za wszelakie osiągnięcia. Następnie głos zabrała  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej p.Monika Skrobot dziękując rodzicom oraz życząc uczniom wielu osiągnięć w następnym etapie edukacji, w szkołach ponadgimnazjalnych.   19 czerwca, w środę uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęli od udziału we Mszy św., następnie przeszli do szkoły gdzie uczniowie klas gimnazjalnych udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami, gdzie zostałyim wręczone im świadectwa a uczniowie klas szkoły podstawowej na uroczystą akademię końcoworoczną, połączoną z wręczniem nagród, dyplomów. Były wystapienia przedstawicieli rodziców. Na zakończenie pani dyrektor składjąc dziękując rodzicom, złożyła gratulacje uczniom za bdb wyniki w nauce, zaapelowała też o bezpieczne zachowanie  szczególnie w okresie wakacji. Po zakończeniu tej pięknej uroczystości uczniowie przeszli do klas  gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa. ©
Wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom życzymy miłego, bezpiecznego i spokojnego odpoczynku wakacyjnego.
KONKURS INFORMATYCZNY
Po raz trzeci
I miejsce dla Piotrka Zborowskiego
w XVIII edycji
Konkursu Informatycznego PWSZ w Nowym Sączu.
Organizowany od 18 lat przez Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Konkurs Informatyczny dla uczniów gimnazjów i szkół średnich zakończył się, a w dniu 13 czerwca 2019 r.odbyło się uroczyste rozdanie nagród przyznanych jego uczestnikom. Wszyscy startujący uczniowie wykazali  wysoki poziom prezentowanej wiedzy i umiejętności. Nagrody laureatom konkursu wręczał, gratulując  tak wysokich  wyników dr hab. inż. Stanisław Pytel wicedyrektor Instytutu Technicznego.PWSZ w Nowym Sączu.
Nad  przebiegiem Konkursu Informatycznego czuwali dr inż. Józef Zieliński  i dr Grzegorz Litawa, wykładowcy z zakładu informatyki, wspomagani przez studenckie Koło Naukowe Informatyków. Wynikiem ich oceny ustalono trzy pierwsze miejsce dla następujących uczniów:
1. Piotr Zborowski
2. Mateusz Żelasko
3. Weronika Zacłona
Uczeń naszej szkoły - Piotr Zborowski zajął już 3. raz (w ciągu ostatnich trzech lat) z kolei - I. miejsce.
Uczniowie szkół z powiatów sądeckiego, gorlickiego i limanowskiego  skonfrontowali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania z bardzo trudnymi zadaniami wymagającymi znajomości algorytmiki i matematyki w programowaniu w językach wysokiego poziomu.
Przy okazji dodajmy iż Piotrek jest również finalistą w kuratoryjnym konkursie „Od algorytmu do programu”

„Niepodległość to sprawiła, że wolna jest Ojczyzna”
Pod takim hasłem w dniu 9 listopada 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  Nr 1 w Łużnej odbył się uroczysty Apel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości wzięli udział: dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły, Nauczyciele i Rodzice. Udział w tej uroczystości był  potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę - mówi Monika Skrobot, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej. Wyraz wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy w walce poświęcili  to co najcenniejsze dla każdego człowieka - oddali swoje życie, z miłości do kraju i wiary w zwycięstwo. Dzięki tej ofierze złożonej przez nich mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, w których mówimy i posługujemy się językiem polskim, a także inne wartości narodowe związane z naszą państwowością.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali w tym dniu lekcję historii, która składała się z montażu słowno-muzycznego. Cała społeczność Zespołu włączyła się do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Szkoła w Łużnej dołączyła do 24 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Polsce oraz w 91 szkołach polonijnych z całego świata i o godzinie 11.11 odśpiewano 4-zwrotkowy hymn narodowy.
Wyróżniono i nagrodzono również uczniów, którzy przystąpili do konkursów szkolnych: konkursu historycznego: „ Początek wielkiej nadziei – I wojna światowa i  bitwa  pod Gorlicami ”, konkursu wiedzy o symbolach narodowych i konkursu fotograficznego pod hasłem „Ojczyzna Twa dziecię to…”.           
Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole rozpoczęła się Mszą Św. o godz. 8:00, w Kościele Parafialnymw Łużnej w dniu 3 września 2018 r. celebrowaną przez ks. dra Stanisława Kubonia proboszcza łużniańskiej parafii.
We Mszy św. uczestniczyli uczniowie naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od przedszkola, przez klasy od 1 do 8 i klasy trzecie, gimnazjalne.
Po Mszy Św. uczniowie wraz z wychowawcami przeszli pod obelisk poświęcony pamięci ofiar II Wojny Światowej z terenu Gminy Łużna gdzie delegacja uczniów złożyła wiązanki kwiatów. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor szkoły p.Monika Skrobot. Również delegacja pracowników Urzędu Gminy na czele z wójtem, p.Kazimierzem Krokiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze.
      Po ceremonii złożenia kwiatów wszyscy udali się do szkoły na wspólne spotkanie nauczycieli, uczniów, rodziców z dyrektorem szkoły. Przy wprowadzonym sztandarze szkoły odśpiewano hymnu szkoły, p. dyrektor serdecznie powitała wszystkich uczniów, a szczególnie kierując ciepłe słowa do pierwszoklasistów. Przemówienie wygłosił również wójt Gminy Łużna Kazimierz Krok życząc wszystkim uczniom bdb ocen w szkole, złożył również serdeczne podziękowanie wraz z kwiatami i nagrodą Wójta, odchodzącej na emeryturę p. dyr. Samorządowego Przedszkola w Łużnej Annie Ćwiklik za wieloletnią pracę i wychowanie kilku pokoleń młodych ludzi. Następnie wręczył nagrody młodym piłkarzom, uczniom naszej szkoły, którzy zajęli 5 miejsce w Małopolskim Mundialu piłki nożnej, na stadionie Wisły w Krakowie. Przemówienie wraz z życzeniami dla uczniów wygłosił również przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Kotowicz.  Po zakończeniu spotkania, uczniowie udali się na spotkanie w klasach ze swoimi wychowawcami.
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego