“Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny”

W ramach projektu “Pokaż maluszku jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny” w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia umuzykalniające. Głównym ich celem jest rozwój wrażliwości muzycznej dzieci, przygotowujący do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki. Zajęcia bazują na piosence i na niej w większości oparte są zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe.
Różnorodne formy ćwiczeń i zabaw wpływają dodatnio na kształtowanie pozytywnych cech charakteru i przygotowują dzieci do dalszego etapu edukacji poprzez:
– kształtowanie społecznych postaw i zachowań,
– nabywanie umiejętności komunikowania się i współdziałania w grupie,
– rozwijanie silnej woli,
– budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków,
– wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności.