“Bajkowa wyprawa” – Ogólnopolski projekt edukacyjny

          Kolejnym projektem czytelniczym realizowanym przez nasze przedszkole jest Ogólnopolski projekt edukacyjny „BAJKOWA WYPRAWA.”  To zaproszenie dzieci do świata klasycznych bajek, poznawania postaci, postaw, przygód bajkowych bohaterów, to także zaproszenie do różnorodnych aktywności związanych z bajkami osadzonych w podstawie programowej i priorytetach MEiN.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • Rozbudzanie zainteresowania literaturą klasyczną, upowszechnianie czytelnictwa
  • Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno

CELE SZCZEGÓŁOWE:(dziecko)

  • Systematycznie poznaje kolejne bajki z zakresu literatury klasycznej
  • Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o literaturę

klasyczną

  • Współpracuje z rówieśnikami podczas realizacji zadań
  • Dostrzega i rozróżnia zachowania dobre i niewłaściwe
  • Doskonali umiejętność komunikowania się, w tym posługiwania się pełnymi zdaniami

i tworzenia spójnych wypowiedzi. Poszerza słownictwo.

  • Rozbudza wyobraźnię, kreatywność i twórcze myślenie
  • Doskonali umiejętność słuchania oraz wykonywania zadań w skupieniu
  • Rozwijanie samodzielności i motywacji do działania.