Aktualności

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuję, że sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej zostało zamieszczone na stronie bip Centrum Usług Wspólnych Łużna pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,a,2455740,zespol-szkolno-przedszkolny-nr-1-w-luznej.html