BIP - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:


Sprawozdania finansowe   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej  za rok 2018
zawierające bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową,
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej  
Centrum Usług Wspólnych w Łużnej pod linkiem

https://bip.malopolska.pl/zeswluznej,m,322390,2018.html
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego