CZYSTA MAŁOPOLSKA - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

CZYSTA MAŁOPOLSKA

IV edycja projektu Czysta Małopolska

W roku szkolnym 2016/17  Kuratorium Oświaty w Krakowie organizowało IV edycję projektu Czysta Małopolska.
Projekt miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby, propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.
W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło:
1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
3. Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2016/2017.
4. Konferencję podsumowującą realizację projektu.
Nasza szkoła wzięła udział w Konkursie plastycznym „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
Prace plastyczne przygotowali uczniowie:
• Szkoły podstawowej: Wiktoria Papciak oraz Sylwia Kmak
• Gimnazjum: Piotr Zborowski oraz Alicja Setlak
Laureatem konkursu został Piotr Zborowski zajmując III miejsce.


        Iwona Wietrzyk

Podsumowanie selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzonej w roku szkolnym
                       2015/2016  w klasach IV – VI szkoły podstawowej.


Zbiórka makulatury .

Uzyskany wynik ogółem : 388,5 kg

Uczniowie, którzy zgromadzili największą ilość tego surowca to:
    
1.Szymon Filus kl. IV – 170 kg
2.Mateusz Połeć kl. VI b – 85 kg
3.Nikolas Olszewski kl. VI b – 55kg


Zbiórka plastikowych nakrętek dla podopiecznego Fundacji „ Zdążyć z pomocą”

Dominika Stochaja.
Uzyskany wynik ogółem : 26675 sztuk

Uczniowie, którzy uzbierali największa ilość tego surowca to:

1. Wiktoria Papciak kl.Vb  – 6152 szt.
2. Angelika Mucha kl.VI b – 5580 szt.
3. Julia Łazarek kl.VI b – 2972 szt.


Zbiórka zużytych baterii .

Uzyskany wynik ogółem to : 351 sztuk

Uczniowie, którzy zgromadzili największą ilość tego surowca to :

1. Ewa Łazarek kl.Va – 245 szt.
2. Angelika Mucha  kl.VI b – 106 szt.

Zbiórka płyt DVD i CD


Uczniowie, którzy zgromadzili największą ilość tego surowca :

1. Tomasz Łazarek kl.VI b – 300 szt.
2. Natalia Wojtas kl. VI b – 125 szt.

Zwycięzcom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy uzyskanych wyników.
Wszystkim pozostałym uczniom, a także nauczycielom, którzy włączyli się w zbiórkę surowców  również DZIĘKUJEMY !!!
Życząc udanego wypoczynku wakacyjnego , zachęcamy do gromadzenia odpadów przez okres wakacji.

                                                                                                          Iwona Tajak


„Czysta Małopolska”
W dniu 24 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się konferencja podsumowująca projekt ekologiczny „Czysta Małopolska”.
Podczas konferencji zaprezentowano działania promujące ekologię zarówno przez uczniów jak i przedstawicieli organizacji ekologicznych oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom i finalistom tegorocznej III edycji projektu.
Projekt ekologiczny „Czysta Małopolska” był już realizowany po raz trzeci w naszej szkole zarówno przez nauczycieli jak i uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Projekt trwał od listopada 2015r. do kwietnia 2016r.
W ramach realizacji projektu w naszej szkole uczniowie i nauczyciele wzięli udział w 3 kategoriach i we wszystkich odnieśliśmy sukcesy na etapie wojewódzkim:
• W konkursie plastycznym pt. „Środowisko ponad wszystko” traktujący o potrzebie ochrony powietrza, wody i gleby.
Plakat ucznia klasy VIa Szkoły Podstawowej  Piotra Zborowskiego
otrzymał wyróżnienie  na etapie wojewódzkim.
W konkursie na realizację zajęć edukacyjnych  dotyczących segregacji odpadów i odnawialnych źródeł energii.
W tej kategorii na etapie wojewódzkim wyróżnienie otrzymała Pani mgr Iwona Wietrzyk
nauczyciel biologii w gimnazjum za scenariusz zajęć  o odnawialnych źródłach energii
W konkursie na folder przedstawiający  działania  ekologiczne podejmowane w naszej szkole
w roku szkolnym 2015/2016.
Folder reklamowy informujący o podejmowanych działaniach ekologicznych  w naszej szkole w roku 2015/2016 uzyskał miano laureata II miejsca w województwie małopolskim . Wszystkie  działania ekologiczne zamieszczone w folderze zostały zrealizowane. Pomysłodawcą i wykonawcą folderu była Pani mgr Iwona Tajak
nauczyciel przyrody i koordynator projektu.
Folder zostały przekazany do : Urzędu Gminy Łużna, Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz Zarządu LOP w Gorlicach i w Nowym Sączu.
              Działania ekologiczne wspierała Pani Dyrektor szkoły  
                                         mgr inż. Monika Skrobot .   
                                              
                                                   
Koordynator projektu : Iwona Tajak


PLANETA ENERGII

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Zespół Szkół w Łużnej przystąpili do II edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” pt. „Ziemię mamy tylko jedną”

I. Organizatorzy i adresaci projektu:

Organizatorem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa małopolskiego.

II.  Cele projektu:

 • zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza,    wody i gleby,

 • propagowanie wprowadzania w edukacji przedszkolnej i szkolnej ścieżek dydaktycznych,

 • propagowanie wśród  uczniów szkół gimnazjalnych  tematyki dotyczącej odnawialnych źródeł energii,

 • kształtowanie i promowanie proekologicznych zachowań dzieci i młodzieży w codziennym życiu,

 • upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie działalności ekologicznej.


III. Czas trwania projektu:
listopad 2014
maj 2015r.

IV. Konkursy organizowane przez  Kuratorium Oświaty w Krakowie w ramach projektu:

 • Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów na plakat pt. „Dbajmy o czyste powietrze, glebę i wodę”.

 • Konkurs dla nauczycieli na scenariusz:

            zajęć dla dzieci lub uczniów z wykorzystaniem ścieżki ekologicznej (przedszkola, szkoły podstawowe)
            zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii (gimnazja)

 • Konkurs na poster wraz z opisem  ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2014/2015.

 • Konferencję podsumowującą realizację projektu.


V. Działania podejmowane w ramach projektu „Czysta Małopolska”:

 • powołanie koordynatora projektu „Czysta Małopolska”;

 • przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć edukacyjnych dla uczniów dotyczących kształtowania postaw proekologicznych;

 • zorganizowanie dla uczniów konkursu plastycznego  pt. „Dbajmy o czyste powietrze, wodę i glebę”;

 • organizacja zbiórki surowców wtórnych: nakrętek, makulatury, baterii, płyt DVD.


VI. Uroczyste podsumowanie II edycji projektu „Czysta Małopolska”

W dniu 18 czerwca 2015 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się konferencja podsumowująca II edycję projektu „Czysta Małopolska”. Galę finałową swoją obecnością uświetnił m.in. Małopolski Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Sucha Beskidzka Pan Tadeusz Kosman. Wykład na temat zmian klimatycznych w kontekście zanieczyszczeń środowiska wygłosił pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego.

W obrębie II edycji projektu „Czysta Małopolska” realizowane były trzy konkursy.
Podczas konferencji laureatom wojewódzkim w poszczególnych kategoriach wręczono nagrody i dyplomy, a zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego
dyplomy.
W konkursie plastycznym dla dzieci i uczniów „Dbajmy o czyste powietrze, wodę i glebę” brało udział 79 dzieci przedszkolnych, 109 uczniów szkół podstawowych i 40 gimnazjalistów.

W kategorii  gimnazja  -   I miejsce zdobyła uczennica naszego gimnazjum  Sylwia Żelazny  z kl. IC
Poniżej prezentujemy jej pracę.
Gratulujemy sukcesu!

„Czysta Małopolska” – projekt ekologiczny dotyczący selektywnego gospodarowania odpadami.

W tym roku szkolnym 2013/2014  Zespół Szkół w Łużnej przystąpił do realizacji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska”. Organizatorem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie. Projekt adresowany jest zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
1. Cele projektu:
- zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami
  i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów,
- kształtowanie proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami w codziennym życiu,
- utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką    odpadów,
- promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
- upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.

  Czas trwania projektu:   Listopad 2013 – kwiecień 2014 r.                                      IT

2. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu „Czysta Małopolska”:
Przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i nauczycieli na temat segregacji odpadów.
Opracowanie ulotek informacyjnych dotyczących prawidłowej segregacji odpadów w szkole i w domu.
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów :
- plastycznego pt.” Segregujesz
czysty świat zyskujesz”
            - szkolnego konkursu wiedzy na temat segregacji odpadów
      - konkursu na film i prezentację multimedialną o segregacji odpadów
Monitoring całoroczny selektywnej zbiórki odpadów w szkole.
Zorganizowanie turnieju sportowo-ekologicznego dla uczniów szkoły podstawowej.
Zorganizowanie wiosennej akcji „ Sprzątanie świata”.
Zorganizowanie  Dnia Ziemi  - przedstawienie o tematyce odpadów, ich potrzebie segregacji i dbałości o czystość ziemi.
Powołanie uczniowskiej rady ekologicznej szkoły, składającej się z członków LOP do współpracy z samorządem terytorialnym.


3. Działania zrealizowane w ramach projektu „ Czysta Małopolska” przedstawia poniższa prezentacja (w załączniku).
Zobacz foto prezentacji.

4. Planowane rezultaty  w zakresie selektywnej gospodarki odpadami w ramach
            projektu „ Czysta Małopolska”:

Podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, nauczycieli i mieszkańców.
Prawidłowa segregacja odpadów na terenie szkoły i gminy.
Podniesienie poziomu aktywności obywatelskiej ( uczniów, rodziców, mieszkańców).
Współpraca z samorządem terytorialnym.
Dbałość o czyste środowisko w którym żyjemy.
Kształtowanie dobrych nawyków i promowanie  pozytywnych działań ekologicznych.
                                                                                                                              I.T.
5.
Uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego "Czysta Małopolska"

W dniu 24 czerwca 2014 roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się Wojewódzka Konferencja podsumowująca realizację projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska”. Konferencję zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście: Małopolski Kurator Oświaty – pan Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska – pan Zbigniew Stradomski, Sekretarz Gminy Spytkowice – pani Grażyna Wojdyła, Kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach – pani Halina Stuglik, Prezes Zarządu Branżowej Organizacji Odzysku S.A. w Tarnowie – pani Joanna Gaudyn, Kierownik Zespołu Udostępniania do Zwiedzania i Edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego – pan dr Tomasz Pasierbek oraz Leśniczy z Nadleśnictwa Andrychów – pan Zbigniew Warmuz.


W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele oraz przedszkolaki i uczniowie szkół województwa małopolskiego.
Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor – mgr
inż.  Monika Skrobot  i koordynator projektu– p. Iwona Tajak.

Projekt edukacyjny „Czysta Małopolska” dotyczący selektywnego gospodarowania odpadami wpisał się w ramy Małopolskiego Programu Edukacji Ekologicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie. Został zorganizowany z inicjatywy Wojewody Małopolskiego. Skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa małopolskiego. Jego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego nt. potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie ich nadmiernej ilości; kształtowanie proekologicznych zachowań; utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności poprzez systematyczne, praktyczne działanie związane z selektywną zbiórką odpadów; promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami.


W ramach projektu edukacyjnego „Czysta Małopolska” Kuratorium Oświaty w Krakowie zaproponowało przedszkolom i szkołom działania do realizacji, m.in. zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, zbiórki surowców wtórnych, przeprowadzenie cyklu zajęć oraz organizację konkursów dotyczących selekcji odpadów. Kuratorium Oświaty zorganizowało konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów przeprowadzonych w przedszkolu lub szkole oraz konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz scenariusz przedstawienia teatralnego o tematyce ekologicznej. Zaplanowało także przeprowadzenie ankiety skierowanej do dyrektorów przedszkoli i szkół dotyczącej działań w zakresie segregacji odpadów.

Konkursy cieszyły się dużą popularnością wśród przedszkoli i szkół. Nauczyciele nadesłali:
- 81  scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących selektywnej gospodarki odpadami.
  W tej kategorii scenariusz zajęć lekcyjnych pt.” Jak i dlaczego powinniśmy
  segregować odpady” opracowany przez nauczyciela przyrody p. Iwonę Tajak
  otrzymał I miejsce na etapie rejonowym  i  laureata(wyróżnienie) na etapie
  wojewódzkim.
- 21 scenariuszy zajęć pozalekcyjnych
- 29 scenariuszy zajęć teatralnych o tematyce ekologicznej.
  W tej kategorii z kolei scenariusz inscenizacji ekologicznej pt.” Ekologicznie –
  znaczy logicznie”  opracowany  przez  nauczyciela   j. polskiego  p.Teresę  
  Żmijowską otrzymał II miejsce na etapie rejonowym i uzyskał tytuł finalisty na
  etapie wojewódzkim.

Z kolei na konkurs na prezentację multimedialną wpłynęło 51 prezentacji z przedszkoli, 107 ze szkół podstawowych i 30 z gimnazjów.
Prezentacja multimedialna pt. Segregujesz – zyskujesz” przedstawiająca nasze ekologiczne działania podejmowane w naszej szkole w ramach projektu „ Czysta Małopolska” zdobyła II miejsce na etapie rejonowym i tytuł finalisty na etapie wojewódzkim. Prezentację tą opracowali uczniowie klasy VI A pod opieką wychowawcy p. Dagmary Wiatr oraz nauczycieli p. Iwony Tajak i Teresy Żmijowskiej.

Należy podkreślić fakt, iż byliśmy jedną z nielicznych szkół, która startowała we wszystkich kategoriach konkursowych. Tym, bardziej cieszy nas docenienie wysiłku zarówno ze strony uczniów jak nauczycieli, którzy podjęli się realizacji tego projektu i z dużym zaangażowaniem w nim uczestniczyli przez jury konkursowe Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Podczas konferencji Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski w towarzystwie zaproszonych gości uhonorował laureatów oraz finalistów w poszczególnych kategoriach, wręczając im dyplomy i nagrody rzeczowe.


W swoich wystąpieniach podczas wojewódzkiej konferencji podsumowującej realizację projektu zaproszeni goście podkreślali, jak ważna jest świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży na temat potrzeb selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów. Wykład do uczestników wygłosił pan dr Tomasz Pasierbek- Kierownik Zespołu Udostępniania do Zwiedzania i Edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego. Przedstawił formy ochrony przyrody w Polsce, dokonując charakterystyki poszczególnych parków narodowych ze szczególnym uwzględnieniem walorów oraz fauny i flory Babiogórskiego Parku Narodowego.
Konferencję uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej – laureata konkursu na scenariusz przedstawienia teatralnego.


Wszystkim aktywnie uczestniczącym w projekcie serdecznie dziękuję !


                                                                               Koordynator projektu : Iwona Tajak 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego