CZYSTA MAŁOPOLSKA - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

IV edycja projektu Czysta Małopolska


W roku szkolnym 2016/17  Kuratorium Oświaty w Krakowie organizowało IV edycję projektu Czysta Małopolska.
Projekt miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego
w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby, propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.
W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło:
1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego     
  ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
3. Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku
   szkolnym 2016/2017.
4. Konferencję podsumowującą realizację projektu.
   Nasza szkoła wzięła udział w Konkursie plastycznym „Twoje zdrowie zyska na ochronie
   środowiska”.
Prace plastyczne przygotowali uczniowie:
• Szkoły podstawowej: Wiktoria Papciak oraz Sylwia Kmak
• Gimnazjum: Piotr Zborowski oraz Alicja Setlak
Laureatem konkursu został Piotr Zborowski zajmując III miejsce.
      Iwona Wietrzyk
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego