REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
do klasy I szkoły podstawowej:

  • od dnia 06 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej
    (dotyczy dzieci z obwodu szkoły).
  • od dnia 06 lutego 2023 r. do 03 marca 2023 r. można składać wnioski o przyjęcie
    do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).

Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
    z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Zasady przyjmowania dzieci do Samorządowego Przedszkola oraz uczniów do klasy I Szkoły Podstawowej

Pobierz plik
.pdf

Załacznik nr 1 - Zgłoszenia Kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyjęcie do kl I Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

Załącznik nr 3 - Potwierdzenie woli

Pobierz plik
.pdf

Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna

Pobierz plik
.pdf