DOKUMENTY SZKOŁY

Teks ujednolicony nr 6 - Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkieiwcz w Łużnej - opracowany w języku prostym (plain language)

Pobierz plik
.pdf

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

procedury bezpieczeństwa obowiązujące od dnia 20 kwietnia 2022

Pobierz plik
.pdf

Treści wychowawczo –profilaktyczne do realizacji z uczniami

Pobierz plik
.pdf

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością w Zespole Szkół w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

R E G U L A M I N funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

Pobierz plik
.pdf

Regulamin boiska sportowego

Pobierz plik
.pdf

Wniosek o wynajęcie boiska do piłki nożnej / boiska wielofunkcyjnego

Pobierz plik
.docx

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz zachowania bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej. Aneks nr 2

Pobierz plik
.pdf