Dzień Edukacji - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dzień Edukacji

HISTORIA > 2013/2014

           14 października 2013 roku w Zespole Szkół w Łużnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły. Obecni byli również: ksiądz Prałat Józef Zabrzeński, ksiądz dr Stanisław Kuboń, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę pani Katarzyna Rak-Wachowska - Skarbnik Gminy Łużna oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Zebranych powitała Pani Dyrektor mgr inż. Monika Skrobot.
Pani Dyrektor wyraziła uznanie i podziękowanie dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniali i przyczyniają się do podniesienia jakości pracy naszej szkoły oraz za trud i wysiłek wkładany każdego dnia w rozwój młodego pokolenia.
"Właśnie w taki dzień jak dzisiejszy uświadamiamy sobie jak wiele zależy od właściwego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielką rolę w edukacji i wychowaniu odgrywa postawa nauczyciela, jego wiedza i umiejętność jej przekazania uczniom, oddanie i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. To dzięki Państwa pracy uczniowie mogą pogłębiać wiedzę i kształtować postawy moralne
i etyczne (…)".

 Słowa podziękowania skierowała Pani Dyrektor do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, księży, emerytowanych nauczycieli oraz Samorządu Gminy Łużna. Dzień Edukacji Narodowej był również okazją do wyróżnienia nauczycieli NAGRODĄ DYREKTORA SZKOŁY.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego