SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:A   A   A

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW dot. wypożyczenia sprzętu komputerowego na czas nauki zdalnej

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej od 20.12.2021 r. - 09.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie wyżywienia - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej
Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie wyżywienia- Samorządowy Żłobek "Zakątek Malucha" w Łużnej

Życzenia świąteczne
"Odkrywam Małopolskę" rok 2021

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Łużnej od dnia 31.01.2022 r.
Harmonogramu spotkań online wychowawców z rodzicami za pomocą platformy MS Teams

REKRUTACJA 2022/2023

„ Młodzież zapobiega pożarom”
Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej 26 kwietnia 2022 r. (wtorek)
„ Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej obowiazujące od dnia 20 kwietnia 2022”

„Pasowanie na czytelnika”
„Spotkanie z poetą”
„WAKACYJNA SZKOŁA ORKIESTROWA”
Rekrutacja do Samorządowego Żłobka "Zakątek Malucha" w Łużnej
„Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej bierze udział w projekcie pn. „Dostępna Szkoła”


Śpiewamy HYMN POLSKI 9.11.2018  godz. 11:11
Boisko wielofunkcyjne
REGULAMIN ZASADY ZAŁĄCZNIKI

Filmy z podsumowania VI Edycji rzedsięwzięcia "Rozwinąć Skrzydła" w 2019 roku.    1   i   2

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO

Nowy rok szkolny już tuż, tuż :)
Czekamy na pierwszy dzwonek!
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy zadowolenia z nauki i szkoły.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


Organizacja pracy Szkoły Podstwowej Nr 1 w Łużnej w roku szkolnym 2021/2022

JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD DNIA 17 MAJA 2021 R.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łużnej od dnia 17 maja 2021 r.
Organizacja nauczania hybrydowego w klasa IV-VIII


WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLASY VIII

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Oferty szkół ponadpodstawowych
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - ważne terminyINFORMACJA
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO


 

Szanowni Rodzice!

 
Uprzejmie informujemy, że Placówka Wsparcia Dziennego nadal może działać i mogą do niej uczęszczać dzieci, które zostały zapisane do świetlicy środowiskowej. Prosimy o zgłaszanie dzieci chętnych do pobytu w PWD drogą mailową na adres: zsluzna@wp.pl

 
Godziny otwarcia świetlicy: codziennie od godz. 14.00 do godz. 19.00.

 
Zapraszamy!Udział w akcji "Bieg po wzrok"

ZOBACZ

HARMONOGRAM KONSULTACJI Z RODZICAMI

ZOBACZ

Wyniki konkursu walentynkowego


Piosenki Walentynek'21 możecie posłuchać tutaj.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZOBACZ
PLAN LEKCJI
obowiązujący od 1 lutego 2021 r.


Klasa 1A               Klasa 3A               Klasa 5A               Klasa 7A
Klasa 1B               Klasa 3B               Klasa 5B               Klasa 7B
Klasa 2A               Klasa 4A               Klasa 6A               Klasa 8A
Klasa 2B               Klasa 4B               Klasa 6B               Klasa 8B
Harmonogram spotkań śródrocznych

 Spotkania śródroczne wychowawców z rodzicami odbędą się online, za pomocą platformy MS Teams, według ustalonego harmonogramu.

Harmonogram spotkań

Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia 2021

ZOBACZ

Projekt świąteczny

 


Projekt „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” czytaj zobacz
N A U C Z A N I E       Z D A L N E


Przewodnik po Office 365 i MS Teams dla Ucznia i Rodzica


Komunikat dyrektora

 
Szanowni Rodzice
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Do 29 listopada br. zostaje także przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
 
Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
 
Przedszkole oraz żłobek będą funkcjonowały bez zmian.
 
Od poniedziałku, 9 listopada br. będzie możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.
Bardzo proszę Rodziców o przekazanie wychowawcom informacji co do udziału dziecka w tych zajęciach (proszę określić
w jakich godzinach). Informację można również przekazać telefonicznie do sekretariatu szkoły (nr tel. 18 3543390 lub   664754053) do piątku tj. 6 listopada 2020 r. do godz. 10.00.
 
Od poniedziałku nauczanie we wszystkich klasach odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Nasza szkoła wykorzystuje do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams. Proszę o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji.
 
Proszę Państwa o wsparcie swoich dzieci w działaniach na platformie i organizację życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia i zadania oraz uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej i w czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Pozwoli to uniknąć zaległości w realizacji podstawy programowej.
 
W razie pojawiających się problemów w edukacji zdalnej bardzo proszę o kontaktowanie się z wychowawcami klas.

                                                                            Wszystkim życzę zdrowia i wytrwałości w trudnym okresie edukacji zdalnej.
 
                                                                                           Beata Tokarska
                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
Szanowni Rodzice,
Od poniedziałku tj. 26 października 2020 r. zmienia się organizacja pracy naszej szkoły.
Na okres dwóch tygodni, tj. od 26 października do 8 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne we wszystkich klasach 4 - 8 szkół podstawowych.
W klasach 1-3 zajęcia odbywają się bez zmian - stacjonarnie w szkole, zgodnie
z dotychczasowym planem lekcji oraz przy zachowaniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zajęcia świetlicowe pozostają bez zmian.
Od poniedziałku uczniowie klas 4 - 8 pozostają w domu, a nauczanie odbywać się będzie z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. W przypadku naszej szkoły wykorzystamy do tego dziennik elektroniczny oraz platformę edukacyjną Microsoft Teams. Czas zajęć online
nie będzie dłuższy niż 30 min. Ze względu na zachowanie higieny pracy umysłowej i nie obciążenie zbytnio uczniów siedzeniem przed komputerem, część zajęć będzie odbywać się na zasadzie przesłania  materiałów. Proszę o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego i wykonanie poleceń nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który nie ulega zmianie.
Proszę Państwa o wsparcie swoich dzieci w działaniach na platformie i organizację życia domowego tak, aby uczniowie realizowali obowiązki szkolne – wykonywali polecone ćwiczenia
i zadania oraz uczestniczyli w zajęciach on-line w dniach nauki szkolnej
i w czasie rzeczywistym zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Dobra organizacja samodzielnej pracy uczniów pozwoli uniknąć zaległości oraz pozwoli na skuteczną realizację podstawy programowej. Bardzo proszę w razie pojawiających się problemów w edukacji zdalnej
o kontaktowanie się z wychowawcami klas.
Przypominam, że istnieje możliwość użyczenia na czas nauki zdalnej sprzętu komputerowego
ze szkoły.  Informacja o zasadach użyczenia została już do Państwa przesłana.

Wszystkim życzę zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w trudnym okresie edukacji zdalnej.
Pozdrawiam
Monika Skrobot
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w ŁużnejPROJEKT
"ZDALNA SZKOŁA + W GMINIE ŁUŻNA"


Zasady użyczenia sprzetu w ramach projektu.
PROJEKT
"ZDALNA SZKOŁA W GMINIE ŁUŻNA"List Dyrektora do Rodziców i Uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21


  ZOBACZ
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w szkole od 1 wrzesnia 2020 w okresie pandemii.


   ZOBACZ


OGŁOSZENIE DYREKTORA - rozpoczęcie roku szkolnego 2020-21ZOBACZ
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reportażu o realizacji przedsięwzięcia
"Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości" edycja I-VII


ZOBACZ


#GaszynChallenge


Nauczyciele  i pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Łużnej (Gmina Łużna,  powiat gorlicki, województwo małopolskie) podejmując wyzwanie rzucone   przez Zastępcę Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej  Pana Przemysława Wszołka w dniu 10 czerwca 2020 r. wykonali  natychmiastowo w tym samym dniu wyznaczone zadanie (10 pompek i 10  przysiadów) w ramach akcji #GaszynChallenge, na rzecz leczenia małego  Wojtusia.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej nominował do zadania kolejne szkoły z terenu Gminy Łużna:
Szkołę Podstawową w Woli Łużańskiej na czele z Panią Dyrektor Krystyną Kaletą
Szkołę Podstawową w Szalowej na czele z Panem Dyrektorem Ryszardem Skórskim,
Szkołę Podstawową nr 2 w Łużnej na czele z Panią Dyrektor Izabelą Szuwalską.

 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego