klasa 1 a - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

HISTORIA > 2019/2020 > ZADANIA DLA UCZNIA
KLASA IA
Pani Barbara Szura – język angielski
Proszę uzupełnić:
• Ćwiczenia do s. 50 + s. 78 - materiał podsumowujący
• Podręcznik s. 51, ćw. 3( słownictwo na pamięć) – materiał nowy

Pani Jadwiga Hudzik
1. Proszę wykonać ćwiczenia zamieszczone w Kartach ćwiczeń z języka    polskiego kl. I część 3:
               s. 58,59 (całe)   s. 60, ćw.2        s. 61, ć w.3     s. 62, ćw.6
               s. 64, ćw.3        s. 65, ćw.4         s. 66,ćw.1
2.  Proszę trenować czytanie:
Podręcznik  s.66, 67,70, 71, 114, 115, 116, 117, 118 – do wyboru

3. Proszę wykonywać ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności   
matematyczne  ze stron internetowych:
• mat zoo (do wyboru)
• pisupisu (do wyboru)
 
Witam wszystkie dzieci!
Proszę Was o wykonanie kolejnych ćwiczeń na komputerze.
Proszę :
1) otworzyć stronę: www.gov.pl/zdalnelekcje,
2) kliknąć – Klasa I, otworzy się: plan lekcji   Kręgi tematyczne
3) kliknąć: kręgi tematyczne, potem: Wiosna
4) wykonać zadania, których nie robiliście, dotyczące tematów:
·         Wiosna tuż, tuż
·         Wiosenne porządki
·         W ogródku
·         Przebiśniegi – wiosenne kwiaty
·         Wiosna nie tylko za oknem – wiosna w literaturze i poezji „Kolory wiosny”
Zadania dotyczą edukacji polonistycznej, matematycznej, muzycznej, przyrodniczej, plastyczno-technicznej oraz języka angielskiego. Starajcie się wykonać większość zadań. Zachęcam!
W przyszłym tygodniu również skorzystajcie z tej strony. Tam będą zadania na kolejne 5 dni, ale będzie inna tematyka
Proszę również nie zapominać o podręcznikach, kartach ćwiczeń oraz zeszytach.
1) Postarajcie się poćwiczyć czytanie tekstów z Podręcznika kl.1, cz.3 ze  s. 58-58. (Każde dziecko według swoich możliwości
        czyta odpowiednie teksty. Uczniowie z kłopotami w czytaniu – teksty z zaznaczonymi sylabami, wskazujące, że czytamy    
       wyrazy całymi sylabami, nie głoskami)
2) Posłuchajcie rymowanek ze s.61 Podręcznika kl.1, cz.3, które przeczytają Wam Rodzice i wykonajcie ćwiczenia zamieszczone pod       tekstem rymowanek (ćw. 3, 4 – ustnie, ćw. 5 – pisemnie w zeszycie).
3) Wyjaśniam:
Rozwijać zdania to znaczy dokładać coraz więcej wyrazów do jednego lub dwóch wyrazów, aż powstanie długie zdanie, zawierające coraz więcej informacji.
4) Przeczytajcie teksty ze s. 62 i 63 z Podręcznika kl.1, cz.3 i wykonajcie ćwiczenia po prawej stronie ilustracji.
        W ćw.5 pobawcie się z Rodzicami lub rodzeństwem.
5) Wysłuchajcie tekstu: „Cisza” ze s. 64 i 65 Podręcznika kl.1, cz.3 i wykonajcie ćwiczenia pod tekstem –
        ustnie pod kontrolą Rodziców.
6) Napiszcie w zeszytach dwuznaki: sz, Sz i wyrazy: szafa, szyszka, Szymek. Mogą Wam zacząć rodzice.
7) Wyjaśniam:„sz” to dwuznak – 1 głoska: „sz”,  2 litery:  „s”, „z”                                                
        Wykonajcie ćw.1, s. 60; ćw.4 i 5, s.61 -  Karty ćwiczeń kl I, cz. 3,                      
        Wyjaśniam: „sz” to spółgłoska – krótka głoska (kolor niebieski)                                                                
        Poprawcie po śladzie schemat wyrazu „szafa” odpowiednimi kolorami i białe  linie po prawej stronie na
 fioletowym polu.
8) Wysłuchajcie opowiadania: „Zabawa w udawanie” – s. 68 i 69 z Podręcznika kl.1, cz.3 i wykonajcie ćw. 1 i 2
   pod tekstem – ustnie.   Wykonajcie s.62 (całą); s.63, ćw. 4 i 5  - z Kart ćwiczeń kl I, cz. 3.
9)  Wyjaśniam:
   „cz” to dwuznak – 1 głoska:  „cz”, 2 litery:  „c”, „z”
   „cz” to spółgłoska – krótka głoska (kolor niebieski)                                                                  
Przypominam:
   Zmiękczenia: „ci”, „si”, „ni”, „zi”  - 1 głoska, 2 litery, np. zmiękczenie „si” to 1 głoska: „si”, 2 litery: „s”, „i”
   Zmiękczenia: „ci”, „si”, „ni”, „zi” to spółgłoski  (kolor niebieski)                                               
 
Poprawcie po śladzie schemat wyrazu „czekolada” odpowiednimi kolorami i białe  linie po prawej stronie na fioletowym polu.
 Wykonajcie ćw. 1 i 2 ze s. 64 oraz ćw. 5 ze s.65 z Kart ćwiczeń kl I, cz. 3.
10)   Napiszcie w zeszytach dwuznaki: cz, Cz i wyrazy: czas, czekolada, Czarek. Mogą Wam zacząć rodzice.
11)   Na podstawie tekstów ze s.70 i 71 z Podręcznika kl.1, cz.3 wykonajcie ćwiczenia ze s.66 i 67 z Kart ćwiczeń kl I, cz. 3.
12)   S. 119 z Podręcznika kl.1, cz.3  - sami lub z pomocą dorosłych wykonajcie zdrową sałatkę jarzynową pełną witamin według przepisu (Gości teraz niestety nie można zapraszać, bo mamy stan epidemii, ale w gronie rodzinnym też będzie smakowała). Smacznego!
Wszyscy mamy trudniej, niż dotąd. Każdy z Was, ja również wolałabym się z Wami spotykać w szkole i wiele zagadnień wytłumaczyć osobiście, ale musimy się wszyscy zdyscyplinować i pokonać trudności. Nauki przerwać nam nie wolno, więc musimy sobie jakoś poradzić.
Ogromna prośba do Rodziców:
Bardzo proszę Rodziców o dopilnowanie dzieci podczas pracy w domu, motywowanie ich do pracy, pomoc w razie kłopotów oraz systematyczne sprawdzanie na stronie szkoły informacji ode mnie.
                                                           Życzę miłej i owocnej pracy. Pozdrawiam serdecznie.
                                                                                Wychowawczyni Jadwiga Hudzik

RELIGIA

1.     Proszę Rodziców o pomoc uczniom w skorzystaniu z wybranych ćwiczeń internetowych. Na stronie: www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje materiałów dla uczniów klasy pierwszej do samodzielnej pracy w domu (tematyka wiosenna). W tych materiałach chodzi również o pracę z języka angielskiego. Pani Barbara Szura prosi o zapoznanie się z  nowym słownictem.
 
 
2.     Przekazuję również informację od Pana Jana Wypaska odnośnie konkursu: „ Szkoła do Hymnu”, który nie został jeszcze odwołany. Uczniowie zakwalifikowani do konkursu powinni doskonalić na pamięć teksty pieśni: „Hymn Polski” – 4 zwrotki,
 
                                   „Rota” – 4 zwrotki,
                                   „Gaude Mater Polonia”.
         W celu doskonalenia warsztatu wokalnego można korzystać ze strony:        karaoke   https://ising.pl/
 
 
3.     Bardzo proszę wszystkich Rodziców o systematyczne sprawdzanie informacji od wychowawcy dla klasy Ia na stronie szkoły: zsluzna@wp.pl
 


 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego