klasa 7 a - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

HISTORIA > 2019/2020 > ZADANIA DLA UCZNIA
 KLASA VIIA

JĘZYK ANGIELSKI
– Lista czasowników nieregularnych- cała strona 123
– Próbne egzaminy ósmoklasisty- ćwiczenia str. 78- 83
– Tekst str. 60- podręcznik- przetłumaczyć
 Do opanowania rozpoczęty rozdziała w podręczniku i wykonać do niego ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń.

JĘZYK NIEMIECKI
–Zeszyt ćwiczeń  cała str. 28
–Słowniczek na pamięć str. 53- członkowie rodziny

DORADZTWO ZAWODOWE

HISTORIA
Powtórzyć wiadomości z ostatniego działu
Obejrzeć film o Powstaniu Styczniowym „Szwadron”
Proszę przesłać uczniom następujące zadania:
1.Obejrzeć film "Szwadron"Juliusza Machulskiego w celu utrwalenia wiadomości o powstaniu styczniowym.
2.Opracować poniższe tematy(wykonać wszystkie zadania zamieszczone w podręczniku)
- Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku.
- Kultura polska na przełomie XIX i XX wieku.
 
FIZYKA
 
Obejrzeć film z kanału „Fizyka od podstaw pt. „Pierwsza zasada dynamiki” i zapoznać się z treścią w paragrafie 5.3
Rozwiązać zadania ustnie od 1 do 6, podręcznik str. 154 i 155
 
MATEMATYKA
 
Proszę o przygotowanie tematów zgodnie z ustaleniami na lekcji i udostępnienie ich pozostałym osobom z klasy.      
Projekty/prezentacje itd. proszę przynieść na pierwszą lekcję po powrocie do szkoły.
 Proszę o przygotowanie prezentacji/projektu/plakatu o wielokątach według podziału na lekcji, proszę o zrobienie tego zdalnie lub samodzielnie, aby ograniczyć wychodzenie z domu.
Testy z załączników proszę uzupełnić w Paint, tak jak to robimy na lekcji (otwórz za pomocą Paint) i odesłać do mnie, ponieważ podlegają ocenie. Z trzech testów będzie wystawiona jedna ocena, będąca średnią arytmetyczną trzech ocen.
Proszę również o zapoznanie się z prezentacją o wielokątach foremnych.
Polecam informacje i zadania ćwiczeniowe z podręcznika strony od 224 do 250 oraz https://szaloneliczby.pl/trojkaty-czworokaty-wielokaty-foremne-sprawdzian-klasa-7/
https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-i-ich-wlasnosci/DwAxJ7x7M
https://www.youtube.com/watch?v=2XkPXgkURXE
Pozdrawiam serdecznie i życzę zdrowia, Adrianna Turska

MUZYKA
 
Wiadomość dotyczy konkursu "Do hymnu", który nie został jeszcze odwołany!
Uczniowie zakwalifikowani do konkursu doskonalą wybrane pieśni ( na pamięć!) :
1.Hymn Polski- 4 zw
2.Rota- 4 zw
3.Gaude Mater Polonia
    W załączniku TEKSTY oraz zapis nutowy wybranych pieśni.
    Ponadto, można korzystać ze strony karaoke  https://ising.pl/ , doskonalimy swój warsztat wokalny!
 
 BIOLOGIA
 a) Na stronie epodreczniki.pl zapoznaj się z poniższymi tematami
Przeczytaj tekst, obejrzyj schematy i filmy i wykonaj ćwiczenia utrwalające
Temat:  Czynności ośrodkowego układu nerwowego
Wpisz w wyszukiwarkę poniższy adres       
https://epodreczniki.pl/a/czynnosci-osrodkowego-ukladu-nerwowego/DyIidwFvA
 
Temat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe
https://epodreczniki.pl/a/odruchy-bezwarunkowe-i-warunkowe/D1GGZ5Pra
b) Wykonaj ćwiczenia  w zeszycie ćwiczeń str. 74-75
 
 
CHEMIA
a) Utrwal wiadomości dotyczące reakcji chemicznych korzystając z platformy edukacyjnej –epodreczniki.pl
Przeczytaj wprowadzenie, obejrzyj film oraz wykonaj ćwiczenia multimedialne.
Temat „W jaki sposób można opisać przebieg reakcji wymiany?
https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-mozna-opisac-przebieg-reakcji-wymiany/P9g8XcZ29
W jaki sposób można opisać przebieg reakcji syntezy?
https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-mozna-opisac-przebieg-reakcji-syntezy/PHw2RtEbK
b) wydrukuj i uzupełnij kartę pracy dotyczącą gazów.
 
GEOGRAFIA
Przypominam o przygotowaniu prezentacji o walorach turystycznych Polski + przygotować się do sprawdzianu
(w załączeniu, sprawdzian- patrz kl. 7b)
 
INFORMATYKA
Sytuacje warunkowe i stosowanie procedur w środowisku Scratch, Logo. Tworzenie animacji.
Proszę również skorzystać ze strony:
                                                    https://dlaucznia.migra.pl/      i    
epodreczniki.pl
 
PLASTYKA
Proszę skorzystać z zaleceń w załączonym PLIKU pdf.  
WF
przygotować podstawowe  przepisy gier zespołowych na kartce A 4 korzystając z zasobów internetu np. www.pzpn.pl , www.pzps.pl: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszykówka.

WF (SK)
Proszę wykonać te ćwiczenia. które są podane na stronie załączonego linku:

KOŁO LITERACKIE
 
JĘZYK POLSKI (nowe)
–Proszę zapoznać się z lekcją udostępnioną na stronie MEN - przesyłam poniżej link do strony:
       https://epodreczniki.pl/a/ciemno-wszedzie-glucho-wszedzie---o-ludowym-obrzedzie-dziadow/DlMbfedgK
– Proszę o wydrukowanie notatek lub przepisanie. Ćwiczenia dotyczą treści lektury, ale są też pojęcia, z którymi macie               się    
   zapoznać do środy tj. 18 marca 2020 r. Będę wymagać tej wiedzy po powrocie do szkoły.
         Jeśli ktoś ma pytania jestem dostępna FB.
https://epodreczniki.pl/a/pamiec-o-miescie-ukrytym-w-toniach-jeziora/DOejWoZfc

Przepisz notatkę do zeszytu.
  1. Zrób zadanie domowe :
Odwołując się do bohaterów „Dziadów” napisz argument uzasadniający tezę:
Teza: Za każde przewinienie czeka nas kara.
Argument:
Temat : Wina i kara w II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza

Trzy rodzaje duchów
Duchy lekkie: Józio i Rózia
Zapalając garść kądzieli, Guślarz przywołuje pierwszą grupę duchów – duchy lekkie, czyli te, które na ziemi, niczym ta spalona przed chwilą garstka kądzieli, „zabłysły” i zaraz „spłonęły”. Grupę tę reprezentują duchy dwójki dzieci – Józia i Rózi, które pojawiają się pod sklepieniem kaplicy w postaci aniołków. Dzieci te za życia nie zaznały w ogóle smutku i goryczy i z tego powodu teraz są nieszczęśliwe:
Dzieci mówią, że i teraz mogą robić, co tylko zechcą, że mają wszystkiego pod dostatkiem:

Żalą się jednak, że nie są szczęśliwe, pomimo tego, co mają, ponieważ droga do nieba jest dla nich zamknięta:
Lecz choć wszystkiego dostatek,
Dręczy nas nuda i trwoga.
Ach, mamo, dla twoich dziatek
Zamknięta do nieba droga!


By się tam dostać, dzieci nie potrzebują oferowanych przez Guślarza słodyczy i owoców – to właśnie przez nadmiar słodyczy i beztroski na ziemi są teraz nieszczęśliwe. Jedyne więc, o co proszą, to dwa ziarenka gorczycy, które będąc dla nich syntezą ziemskich trosk i kłopotów, umożliwią im wejście do nieba. Okazuje się, że:
Ta usługa tak marna
Stanie za wszystkie odpusty.

Doznanie czegoś przykrego jest bowiem w życiu niezbędne, dzieci przypominają o tym zgromadzonym, wygłaszając następującą przestrogę:
Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie.


Morał, jaki przekazać chcą pierwsze z duchów, które pojawiły się na obrzędzie Dziadów, akcentuje wartość cierpienia. Przykład dzieci pokazuje bowiem, że nie można spędzić życia jedynie na zabawie i przyjemnościach, że trzeba poznać zło, aby móc później doświadczyć dobra. Na szczęście dzieciom można pomóc – opuszczając Dziady z ziarenkami gorczycy, trafią do nieba
                               
Duch najcięższy – widmo złego pana
O północy Guślarz zapala kocioł wódki i wzywa najcięższe duchy. Wówczas to pojawia się duch największego grzesznika – Widmo Złego Pana. Widmo nie wchodzi do kaplicy, nie pozwalają mu na to ptaki – sowy, kruki, orlice. Najpierw słychać jedynie głos, aż oknie ukazuje się przerażająca zjawa:

Przerażające Widmo to zmarły przed trzema laty dziedzic wsi. Błąka się teraz po ziemi, cierpiąc męczarnie głodu i pragnienia oraz „szarpanie żarłocznego ptastwa”:

Zły Pan nie może nawet wejść do kaplicy na obrzęd Dziadów, tak bardzo w swym życiu zgrzeszył. Nie ma też dla niego już żadnej nadziei – droga do nieba jest na wieki zamknięta. Jedyne, czego pragnie, to znaleźć się w piekle i skończyć tym samym morderczą tułaczkę:

Nie chce już błąkać się po świecie głodny i spragniony i ciągle widzieć miejsca, które przypominają mu „dawnych uciech ślady”. Męka ta jednak będzie trwać dopóty, dopóki nie otrzyma trochę napoju i pożywienia od któregoś ze swoich poddanych. Ptaki – dawni poddani dziedzica, nie pozwalają jednak pomóc duchowi, broniąc do niego dostępu. Odpłacają mu się teraz za to, jak ich kiedyś bez litości „pomorzył głodem”. Nic nie pomaga to, że teraz zwraca się do nich „dzieci”: „To ja nieboszczyk pan wasz, dzieci!”’. Kruk opowiada, jak to był bardzo głodny i zerwał kilka jabłek z pańskiego sadu, a dziedzic skazał go na karę chłosty, której chłop nie przeżył. Sowa – wdowa z małym dzieckiem, została odegnana od bramy dziedzica w mroźny dzień, kiedy przyszła prosić o zapomogę. Pozostawiona bez pomocy zamarzła na drodze wraz z dzieckiem.
Dziedzic zdaje sobie sprawę, że nie ma dla niego ratunku, że nikt nie jest w stanie ma pomóc:

Nie dla mnie, nie dla mnie Dziady!
Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem,
Sprawiedliwe zrządzenia Boże!
Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże.

Morał: Słowa dziedzica wyrażają przestrogę i głębokie pouczenie dla ludu. Największym przewinieniem w stosunku do drugiego człowieka jest brak miłosierdzia, nieczułość na ludzką krzywdę. Takich win nie można już niczym odkupić, dlatego Złego Pana czeka wieczna męka.

Duch pośredni - pasterka
Wezwanie duchów pośrednich poprzedza zapalenie przez Guślarza wianka ze święconego ziela. Duchy pośrednie to duchy tych, którzy co prawda żyli wśród ludzi, lecz nie dla świata. I wówczas to pojawia się postać pięknej dziewczyny Zosi w białej szacie i „kraśnym” wianku na głowie:
Dziewczyna uśmiecha się, jednak w jej oczach widać łzy.
Zosia to pasterka, niegdyś najpiękniejsza dziewczyna we wsi, która zmarła, mając zaledwie dziewiętnaście lat. Piękna dziewczyna miała wielu adoratorów, drwiła z nich jednak i nie chciała nawet słyszeć o zamążpójściu:
Niestety, zmarła niespodziewanie w bardzo młodym wieku. Sama tak podsumowuje swoje życie:
Jej karą za obojętność na uczucia innych ludzi jest samotność i nuda. Zosia zawieszona jest między niebem i ziemią, nie może ani wzbić się pod niebiosa, ani dotknąć nogą ziemi. Żali się:

Gdy Guślarz pyta ją, czego potrzebuje, ona chce tylko tego, aby młodzieńcy podbiegli do niej, chwycili ją za ręce i przyciągnęli do ziemi. Chce poczuć ziemię pod stopami, ponieważ:
[…] według Bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nie może być w niebie.

Morał: Miłość odgrywa wielką rolę w życiu człowieka, nie można nią gardzić, bawić się nią. Dopiero to uczucie nadaje życiu sensu, jest najważniejsze. Los Dziewczyny nie jest jednak przesądzony. Guślarz, który posiada dar proroczy, oznajmia, że taki los czeka ją jeszcze przez dwa lata, później jednak wreszcie „stanie za niebieskim progiem”.
Obrzęd Dziadów
Nowe zadania na ten tydzień.                                                                                                            


 
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego