KWIECIEŃ 2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Uczniowie klas 7, biorący udział w zajęciach dodatkowych z matematyki samodzielnie tworzyli za pomocą długopisów Banach 3D i kart pracy trójwymiarowe modele figur geometrycznych zakupionych w ramach programu “Laboratoria Przyszłości”.

Zastosowanie podczas zajęć długopisów 3D było świetnym sposobem na zaangażowanie wszystkich uczniów w twórcze działanie i na pewno przyczyniło się do lepszego zrozumienia
i zapamiętania nowej wiedzy.