MAJ 2023

# Projekt “Laboratoria przyszłości.
18.05.2023 – zajęcia dla uczniów klas 7a i 7b Projekt “Laboratoria przyszłości.” Jak skonfigurować drukarkę 3D?

Szkolenie nauczycieli z obsługi drukarki 3D – “Drukarka 3D jako pomoc dydaktyczna”.

wydruk 3D po przeprowadzonym szkoleniu