PROJEKT SPInKa - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

PROJEKT SPInKa


Z wizytą u powiatowych służb mundurowych

W dniu 23 października 2019 r. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" odwiedziła Komendę Powiatową Państwowej Stary Pożarnej i Komendę Powiatową Policji w Gorlicach. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczniów z pracą w zawodach mundurowych.


W ramach  projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w grudniu 2018 r. odbyły się dwa spotkania uczniów  z przedstawicielami różnych zawodów. Uczniowie spotkali się z przedstawicielami zawodów mundurowych: policji, straży pożarnej i służby więziennej. Drugie spotkanie dotyczyło zawodów służby zdrowia. Uczniowie spotkali się z ratownikami medycznymi i uczestniczyli w warsztatach udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty te przygotowali studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczniowie pytali funkcjonariuszy mundurowych i ratowników medycznych o specyfikę ich pracy, zakres codziennych obowiązków oraz wydarzenia ze służby, które najsilniej zapisały się w ich pamięci. Mogli także dowiedzieć się, jakie wymagania stawiane są przed kandydatami do każdej ze służb. Być może wśród zebranych uczniów ktoś zostanie funkcjonariuszem służb mundurowych lub ratownikiem medycznym.
                      
DNI OTWARTE W BIECZU

W dniu 9 lutego 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum uczestniczyli w zorganizowanym "Dniu otwartym" w szkołach ponadgimnazjalnych w Bieczu. Uczniowie zapoznali się z ofertą kształcenia oraz zobaczyli bazę szkolną.

Spotkanie ze służbami przed feriami

W dniu 5 lutego uczniowie klas III gimnazjum spotkali się z przedstawicielami służb mundurowych - policja, straż graniczna i straż pożarna z Tarnowa.

KALAMBURY
Zajęcia warsztatowe - kalambury "Jaki to zawód?"


Podsumowanie
 
  
W dniu 24 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie Rodziców uczniów klas III gimnazjum. Na spotkaniu podsumowano zrealizowane działania w ramach projektu.

W dniu 12 grudnia 2017 r. uczniowie klas III gimnazjum spotkali się z przedstawicielami zawodów mundurowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: straży pożarnej, straży granicznej, policji, wojska polskiego i służby więziennej. Uczniowie pytali funkcjonariuszy o specyfikę ich pracy, zakres codziennych obowiązków oraz wydarzenia ze służby, które najsilniej zapisały się w ich pamięci. Mogli także dowiedzieć się, jakie wymagania stawiane są przed kandydatami do każdej ze służb. Być może wśród zebranych uczniów będą przyszłymi funkcjonariuszami, którzy służyć będą w jednej z wymienionych formacji. Spotkanie było zorganizowane w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II.
"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

Uczniowie klas III gimnazjum w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" uczestniczą w zajęciach warsztatowych. W ramach tych zajęć odkrywają swoje zdolności, umiejętności i zainteresowania w celu wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Poznają różne zawody ze względu na przedmiot pracy, cechy psychiczne i osobowościowe.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego