NAUCZYCIELE W PRZEDSZKOLU

KADRA PEDAGOGICZNA

Samorządowe Przedszkole w Łużnej

Nazwisko i imię nauczyciela      Nauczany przedmiot/funkcja

 1. mgr inż. Skrobot Monika   –   dyrektor
 2. mgr Tokarska Beata   –   wicedyrektor
 3. mgr Góra Mariola   –   nauczyciel współorganizujący kształcenie
 4. mgr Górska Joanna – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 5. mgr Hołda Katarzyna   –   pedagog specjalny
 6. mgr Jędrzejowska Alicja   –   religia, logopeda
 7. mgr Kotowicz Janina   –   nauczyciel wychowania przedszkolnego
 8. mgr Kwiatkowska Iwona   –   logopeda, nauczyciel WWR
 9. mgr Lichoń Paulina   –   psycholog
 10. mgr Pater Ewa nauczyciel   –   wychowania przedszkolnego
 11. mgr Potok Anna nauczyciel   –   wychowania przedszkolnego
 12. mgr Stępień Janina nauczyciel   –   wychowania przedszkolnego
 13. mgr Szura Barbara   –   język angielski
 14. mgr Tomasik Joanna   –   nauczyciel wychowania przedszkolnego
 15. mgr Waląg Krystyna   –   nauczyciel wychowania przedszkolnego