REKRUTACJA - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:                                      A  A  A

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje,
że rozpoczęła się rekrutacja na rok szkolny 2021/22
do oddziałów przedszkolnych oraz klasy I szkoły podstawowej.


Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej - druki do pobrania:
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Łużnej - druki do pobrania:
Załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna

OGŁOSZENIE DYREKTORA


Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Anny Leśkiewicz
w Łużnej odbywać się będzie w dniach od 05 sierpnia 2020r. do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.
Informacje  o zasadach naboru można uzyskać po nr telefonu: 664 754 053 lub na stronie internetowej                                                                                                                                      www.zs.luzna.pl
                                                          Monika Skrobot
                                  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej

WYNIKI REKRUTACJI


Łużna, dnia 27 marca 2020 r.
 Lista kandydatów  zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA ROK 2020/2021


Łużna, dnia 12 lutego 2020 r

         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2020/21 do klasy I szkoły podstawowej.
·Od dnia 10 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej
           (dotyczy dzieci z obwodu szkoły);
·od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 7 marca 2020 r. można składać wnioski  o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej                                            (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).
Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:
·     7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
·     6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dokumenty można odebrać w sekretariacie Zespołu lub pobrać z poniższych linków.
Dodatkowa informacja:
Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 1 - zgłoszenie  i  załącznik nr 7- klauzula:
Załącznik nr 1 - zgłoszenie
Załącznik nr 7- klauzula

Rodzice dzieci z poza obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 2 /razem z załącznikami do wniosku/  i załącznik nr 7
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego