REKRUTACJA PODSTAWOWA - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:

REKRUTACJA
 
OGŁOSZENIE DYREKTORA
 
 
Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Anny Leśkiewicz  w Łużnej odbywać się będzie w dniach od 05 sierpnia 2020r. do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.
 
Informacje  o zasadach naboru można uzyskać po nr telefonu: 664 754 053 lub na stronie internetowej www.zs.luzna.pl
 
 
 
                                                                                                                     Monika Skrobot
 
                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej
 
 
 
 
Łużna, dnia 27 marca 2020 r.
 

Wyniki rekrutacji:
-lista kandydatów  zakwalifikowanych do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
 Łużna, dnia 12 lutego 2020 r
OGŁOSZENIE
 
          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje, że rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2020/21
 do klasy I szkoły podstawowej.
·Od dnia 10 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej
            (dotyczy dzieci z obwodu szkoły);
·od dnia 10 lutego 2020 r. do dnia 7 marca 2020 r. można składać wnioski  o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej                                            (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).
 
Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:
 ·     7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 ·     6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 
Dokumenty można odebrać w sekretariacie Zespołu lub pobrać z poniższych linków.
 
Dodatkowa informacja:
Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 1 - zgłoszenie  i  załącznik nr 7- klauzula:

Rodzice dzieci z poza obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 2 /razem z załącznikami do wniosku/  i załącznik nr 7
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego