REKRUTACJA - SzPodst1Łużna

Przejdź do treści

Menu główne:


Łużna, dnia 12 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje,  że rozpoczyna się
rekrutacja na rok szkolny 2019/20 do klasy I szkoły podstawowej.
• od dnia 18 lutego 2019 r. do 22 lutego 2019 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) – Rodzice wypełniają;
• od dnia 25 lutego 2019 r. do dnia 24 marca 2019 r. można składać wnioski
o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).
Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:
• 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym;
• 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Dokumenty można odebrać w sekretariacie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej  zs.luzna.pl

Dodatkowa informacja:
Rodzice dzieci z obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 1 - zgłoszenie  i  załącznik nr 7- klauzula:


Rodzice dzieci z poza obwodu szkoły wypełniają:  załącznik nr 2 /razem z załącznikami do wniosku/ i załącznik nr 7
 
Copyright 2020. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego