ROZWINĄĆ SKRZYDŁA VII - Szkoła Podst nr 1 w Łużnej

Idź do spisu treści

Menu główne:

ROZWINĄĆ SKRZYDŁA VII

             PISMO WSTĘPNE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
             Regulamin konkursu historycznego
             Regulamin konkursu plastycznego
             Regulamin konkursu religijno-czytelniczego            
             ZAŁ NR1 formularz zgłoszeniowy (zbiorowy)
             Zał. nr 2 - Formularz zgłoszeniowy (imienny)


             Honorowy patronat Wójta Gminy Łużna    
             Honorowy Patronat Biskupa Tarnowskiego

             Honorowy Patronat Starosty Jasielskiego
             Honorowy Patronat Wojewody Małopolskiego

            Honorowy Patronat Małopolskiego Kuratora Oświaty
            Honorowy Patronat Marszałka Województwa Małopolskiego
           
 Honorowy Patronat Starosty Gorlickiego

            Honorowy Patronat Prezesa Banku Spółdzielczego w Gorlicach
            
Honorowy Patronat Pani Poseł Barbary Bartuś

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego