STOŁÓWKA

Informujemy, że Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek (obiad dwudaniowy) w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Posiłki są płatne przez Rodziców z dopłatą Gminy Łużna lub finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Chęć skorzystania z płatnego ciepłego posiłku Rodzice zgłaszają Wychowawcą oddziału lub w sekretariacie szkoły gdzie można uzyskać szczegółowe informację.

Wpłaty za posiłki płatne należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:

15 8795 1015 2002 1364 9326 0001

Tytułem wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, miesiąc.