STYCZEŃ 2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Informatyka.

Zapoznanie uczniów z podstawami teoretycznymi tworzenia grafiki 3D.

Zapoznanie z proponowanym darmowym programem do modelowania 3D on-line.

https://www.tinkercad.com/.