STYCZEŃ 2023

#LaboratoriaPrzyszłości
 
Wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach z programu “Laboratoria Przyszłości”
na lekcjach muzyki, chóru szkolnego i zajęć artystycznych: zestaw mikrofonowy i głośnik do śpiewu karaoke solo, w duecie, tercecie.
Możliwość odtwarzania różnych formatów muzycznych przez głośnik firmy Sony do śpiewu chóralnego, klasowego, kameralnego. Jest bardzo przydatny w realizacji podstawy programowej  do odtwarzania
i percepcji muzyki.