NAUCZYCIELE

KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Nazwisko i imię nauczyciela                Nauczany przedmiot lub funkcja

 1. mgr inż. Skrobot Monika                    dyrektor, matematyka
 2. mgr Tokarska Beata                           wicedyrektor, matematyka
 3. mgr Bednarz-Bania Gabriela             pedagog szkolny
 4. mgr Biskup Maria                               język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 5. mgr Buraś Monika                              język polski
 6. mgr Cyprowska Elżbieta                    bibliotekarz, język polski
 7. mgr Drożdż Katarzyna                       fizyka, matematyka
 8. mgr Gąsior Marta                               nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda
 9. mgr Guzik Agnieszka                         język angielski
 10. mgr Katarzyna Haluch- Zbylut           nauczyciel współorganizujący kształcenie
 11. mgr Hołda Katarzyna                         pedagog specjalny
 12. mgr Hudzik Jadwiga                          edukacja wczesnoszkolna
 13. mgr Jędrzejowska Alicja                    religia, logopeda
 14. mgr Kosiński Grzegorz                      wychowanie fizyczne
 15. mgr Ks. Pietrzak Łukasz                    religia
 16. mgr Kucharczyk Małgorzata              języka angielski
 17. mgr Kwiatkowska Anna                     język angielski
 18. mgr Kwiatkowska Iwona                    logopeda
 19. mgr Lichoń Paulina                            psycholog
 20. mgr Michalik Marta                            technika, plastyka, świetlica szkolna
 21. mgr Misiołek Iwona                            wychowanie fizyczne
 22. mgr Papciak Iwona                            edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
 23. mgr Pilch Agnieszka                          nauczyciel współorganizujący kształcenie
 24. mgr Przepióra Tadeusz                      informatyka
 25. mgr Pyrek Magdalena                        edukacja wczesnoszkolna
 26. mgr Różycka Weronika                      edukacja wczesnoszkolna
 27. mgr Szewczyk Maria                          edukacja wczesnoszkolna
 28. mgr Szura Barbara                             język angielski, język niemiecki
 29. mgr Szymczyk Janina                        edukacja wczesnoszkolna
 30. mgr Tajak Iwona                                 przyroda, geografia
 31. mgr Tarsa Dariusz                              muzyka, wychowanie fizyczne
 32. mgr Tarsa Małgorzata                        język polski
 33. mgr Tomasik Joanna                          nauczanie indywidualne, rewalidacja
 34. mgr Tomasik Justyna                         edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
 35. mgr Turska Adrianna                          matematyka
 36. mgr Turski Bogdan                             edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, historia
 37. mgr Wietrzyk Iwona                            biologia, chemi
 38. mgr Zawiślak Agnieszka                     nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, doradztwo zawodowe