NAUCZYCIELE

KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Nazwisko i imię nauczyciela                Nauczany przedmiot lub funkcja

 1. mgr inż. Skrobot Monika                    dyrektor, matematyka
 2. mgr Tokarska Beata                           wicedyrektor, matematyka
 3. mgr Bednarz-Bania Gabriela             pedagog szkolny
 4. mgr Biskup Maria                               język polski, wychowanie do życia w rodzinie
 5. mgr Buraś Monika                              język polski
 6. mgr Cyprowska Elżbieta                    bibliotekarz, język polski
 7. mgr Drożdż Katarzyna                       fizyka, matematyka
 8. mgr Gąsior Marta                               nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda
 9. mgr Guzik Agnieszka                         język angielski
 10. mgr Hołda Katarzyna                         pedagog specjalny
 11. mgr Hudzik Jadwiga                          edukacja wczesnoszkolna
 12. mgr Jędrzejowska Alicja                    religia, logopeda
 13. mgr Knapik-Małyniak Iwona              edukacja wczesnoszkolna
 14. mgr Kosiński Grzegorz                      wychowanie fizyczne
 15. mgr Ks. Pietrzak Łukasz                    religia
 16. mgr Kucharczyk Małgorzata              języka angielski
 17. mgr Kwiatkowska Iwona                    logopeda
 18. mgr Lichoń Paulina                            psycholog
 19. mgr Michalik Marta                            technika, plastyka, świetlica szkolna
 20. mgr Misiołek Iwona                            wychowanie fizyczne
 21. mgr Papciak Iwona                            edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
 22. mgr Pilch Agnieszka                          nauczyciel współorganizujący kształcenie
 23. mgr Przepióra Tadeusz                      informatyka
 24. mgr Pyrek Magdalena                        edukacja wczesnoszkolna
 25. mgr Różycka Weronika                      edukacja wczesnoszkolna
 26. mgr Szewczyk Maria                          edukacja wczesnoszkolna
 27. mgr Szura Barbara                             język angielski, język niemiecki
 28. mgr Szymczyk Janina                        edukacja wczesnoszkolna
 29. mgr Tajak Iwona                                 przyroda, geografia
 30. mgr Tarsa Dariusz                              muzyka, wychowanie fizyczne
 31. mgr Tarsa Małgorzata                        język polski
 32. mgr Tomasik Joanna                          nauczanie indywidualne, rewalidacja
 33. mgr Tomasik Justyna                         edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
 34. mgr Turska Adrianna                          matematyka
 35. mgr Turski Bogdan                             edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, historia
 36. mgr Wietrzyk Iwona                            biologia, chemi
 37. mgr Zawiślak Agnieszka                     nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, doradztwo zawodowe