NAUCZYCIELE

KADRA PEDAGOGICZNA
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany  przedmiot lub funkcja
1. mgr Monika Skrobot dyrektor, doradztwo zawodowe
2. mgr Beata Tokarska wicedyrektor, matematyka
3. mgr Maria Biskup język polski, wychowanie do życia w rodzinie
4. mgr Monika Buraś język polski
5. mgr Elżbieta Cyprowska biblioteka, język polski
6. mgr Katarzyna  Drożdż matematyka, fizyka
7. mgr Marta Gąsior nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda, rewalidacja
8. mgr Agnieszka Guzik języka angielski
9. mgr Jadwiga Hudzik nauczanie wczesnoszkolne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
10. mgr Katarzyna Igielska nauczanie indywidualne, rewalidacja
11. mgr Alicja Jędrzejowska religia, logopeda
12. mgr Angelika Jędrzejowska psycholog
13. mgr Jadwiga Kasprzyk pedagog szkolny, rewalidacja
14. mgr Grzegorz Kosiński wychowanie fizyczne
15. mgr ks. Dziedzic Rafał religia
16. mgr Stanisław Kubala wychowanie fizyczne
17. mgr Małgorzata Kucharczyk języka angielski
18. mgr Agnieszka Zawiślak nauczyciel współorganizujący kształcenie, doradztwo zawodowe
19. mgr Monika Malinowska-Majcher edukacja wczesnoszkolna
20. mgr Marta Michalik plastyka, technika, świetlica szkolna
21. mgr Iwona Misiołek wychowanie fizyczne
22. mgr Lucyna Niemiec edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
23. mgr Papciak Iwona edukacja wczesnoszkolna
24. mgr Tadeusz Przepióra informatyka
25. mgr Magdalena  Pyrek edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
26. mgr Maria Szewczyk edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
27. mgr Barbara Szura języka angielski, język niemiecki
28. mgr Paulina Szymańska matematyka, chemia
29. mgr Janina Szymczyk edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna
30. mgr Iwona Tajak geografia, przyroda
31. mgr Dariusz Tarsa wychowanie fizyczne, muzyka
32. mgr Małgorzata Tarsa język polski
33. mgr Joanna Tomasik pedagog specjalny
34. mgr Adrianna Turska matematyka
35. mgr Bogdan Turski edukacja dla bezpieczeństwa,
wiedza o społeczeństwie, historia
36. mgr Iwona Wietrzyk biologia