WRZESIEŃ 2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Uczniowie na dodatkowych zajęciach z fizyki dzięki pomocą dydaktycznym zakupionym w ramach Programu “Laboratoria Przyszłości” wykonują doświadczenia, prowadzą obserwacje przez co wzbogacają swoją wiedzę
i umiejętności badawcze.