LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych
oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci
i młodzieży. 

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej otrzymała w ramach projektu wsparcie finansowe w wysokości 
86 700,00 zł, które przeznaczyliśmy na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z techniki, fizyki, chemii, biologi, matematyki, informatyki oraz na zakup sprzętu audio-video.

Więcej informacji na temat tego projektu znajduje się na stroniehttps://www.gov.pl/web/laboratoria/

Wykaz sprzętu zakupionego w 2021 r oku dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej w ramach programu pn. „ Laboratoria Przyszłości”

Wykaz sprzętu zakupionego w 2022 r oku dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej w ramach programu pn. „ Laboratoria Przyszłości”

Obrazek zastępczy
Skip to content