KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
 

4 września 2023 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
 

23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn.zm.).
 

12 – 25 lutego 2024 r.

 

4. Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
28 marca – 2 kwietnia  2024 r.
5. Egzamin ósmoklasisty
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
język polski –
14 maja 2024 r.
matematyka –

15  maja 2024 r.
język obcy nowożytny –
16 maja 2024 r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
 

21 czerwca 2024 r.

 

8. Ferie letnie
Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603,z późn. zm.).
22 czerwca –
31 sierpnia 2024 r.
9. koniec I okresu – 19 stycznia 2024 r.

rozpoczęcie II okresu  – 22 stycznia 2024 r.