REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej informuje o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
do klasy I szkoły podstawowej:

  • od dnia 5 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. można składać zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły),
  • od dnia 19 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. można składać wnioski o przyjęcie
    do klasy I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci z poza obwodu szkoły).

Zgłoszenia i wnioski obejmują dzieci:

  • 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
    z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgłoszenia do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej na rok szkolny 2024/2025

Pobierz plik
.pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej na rok szkolny 2024/2025

Pobierz plik
.pdf

Klauzula informacyjna

Pobierz plik
.pdf

Potwierdzenie woli uczęszczania kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej na rok szkolny 2024/2025

Pobierz plik
.pdf

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Pobierz plik
.pdf

Oświadczenie o wielodzietności

Pobierz plik
.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Pobierz plik
.pdf