BIBLIOTEKA

Wpisy dotyczące Biblioteki

Przerwa na czytanie
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole
Nowości czytelnicze w naszej bibliotece szkolnej zakupione
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Wyniki konkursów bibliotecznych

Konkurs biblioteczne 2022/2023

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej

1. Zwracać i wypożyczać zbiory można tylko w wyznaczonych dla danej klasy godzinach.
Harmonogram poniżej.
2. W bibliotece może przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostali oczekują na korytarzu,
zachowując bezpieczny dystans.
3. Każdy korzystający z biblioteki zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa maseczką lub
przyłbicą.
4. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
5. Książki podje uczniom bibliotekarz, gdyż nie można korzystać z wolnego dostępu do
regałów.
6. Każda zwrócona książka podlega dwudniowej kwarantannie.
Harmonogram zwrotów i wypożyczeń
Klasa I a – poniedziałek w godz.: 9.00 – 11.00
Klasa I b – poniedziałek w godz.: 11.15 – 13.15
Klasa II a – wtorek w godz.: 9.00 – 11.00
Klasa II b – wtorek w godz.: 11.15 – 13.15
Klasa III a – środa w godz.: 9.00 – 11.00
Klasa III b – środa w godz.: 11.15 – 13.15
Klasa IV a – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 13.00
Klasa IV b – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 13.00
Klasa V a – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 13.00
Klasa V b – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 13.00
Klasa VI a – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 13.00
Klasa VI b – czwartek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 13.00
Klasa VII a – piątek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 11.30
Klasa VII b – piątek w godzinach pracy biblioteki szkolnej –8.00 – 11.30
Klasa VIII a – piątek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 11.30
Klasa VIII b – piątek w godzinach pracy biblioteki szkolnej – 8.00 – 11.30

 

 

 

2022/2023 - Konkurs biblioteczny dla klas I

Pobierz plik
.docx

2022/2023 - Konkurs biblioteczny dla klas II

Pobierz plik
.docx

2022/2023 - Konkurs biblioteczny dla klas III

Pobierz plik
.docx

2022/2023 - Konkurs biblioteczny dla klas I - IV

Pobierz plik
.docx