LISTOPAD 2022

Wydruk próbny w szkolnej drukarce 3D.  

Pierwszy próbny wydruk na szkolnej drukarce 3D.

Pomoce zakupione w ramach rządowego Programu Laboratoria Przyszłości wykorzystywane na zajęciach koła chemicznego. Uczniowie chętnie wykonują doświadczenia, prowadzą obserwacje, pomiary różnych wielkości chemicznych, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności badawcze.