LUTY 2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Na lekcjach chemii do realizacji podstawy programowej wykorzystuję się pomoce laboratoryjne zakupione
w ramach rządowego Programu “Laboratoria Przyszłości”. Uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania oraz poznawania tajników chemii.