MONITORING

Zgodnie z art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r. poz. 917 z późn.zm.) oraz art.  108 a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018. poz. 996 z późn.zm.), w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, w placówce stosowany jest monitoring wizyjny.

Zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji systemu monitoringu wizyjnego w placówce określa „Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksportacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej”.

Link do regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksportacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Łużnej