MAJ 2022

#LaboratoriaPrzyszłości

Na lekcjach  fizyki do realizacji podstawy programowej wykorzystuję się pomoce laboratoryjne zakupione
w ramach Rządowego Programu “Laboratoria Przyszłości”.
Uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania oraz poznawania tajników  fizyki.