Prace uczniów – projekt świąteczny

Klasa IA

Klasa IB

Klasa 2A

Klasa 2B

Klasa 3A

Klasa 3A

Klasa 3B

Klasa 4A

Klasa 4B

Klasa 5A

Klasa 5B

Klasa 6A

Klasa 6B

Klasa 7A

Klasa 7B

Klasa 8A

Klasa 8B